Sponsing av lokalt talent

· · | Nyheter · Sponsing

Hoel Digital AS har inngått en sposoravtale med et lokalt fotballtalent. Vi vil avsløre detaljene når formalitetene er i orden. På lang sikt har vi tro på at dette kan være vel anvendte sponsorkroner.